Primăria Berteștii de Jos

Comisii Consiliu Local

Comisia nr. 1 -

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala protectia mediului si turism ;

Comisia nr. 2-

Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, de disciplina , amenajarea teritoriului, urbanism, apararea ordinii publice;

Comisia nr. 3-

Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, familie, cultura, activitati social-culturale, culte, munca, protectie sociala, protectie copii, tineret si sport.

Primăria Comunei
Berteștii de Jos județul Brăila

Contact
phone-handsetcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram