Primăria Berteștii de Jos

Politica de confidentialitate

Primăria Comunei Berteștii de Jos din Berteștii de Jos, str. Principala nr.27, jud. Brăila

 

INFORMARE R.G.P.D.Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) va fi aplicat de

către toate statele Uniunii Europene.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform acestui Regulament, noţiunea de "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace

automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod,

alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CĂROR DATE VOR FI PRELUCRATE

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Primăria Comunei Berteștii de Jos aparțin următoarelor categorii de persoane fizice: petenţi, angajații instituţiei, reprezentanți ai furnizorilor de servicii cu care instituţia se află în relație contractualăDE CE PRELUCREAZĂ PRIMĂRIA COMUNEI Berteștii de Jos DATELE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 și actele normative în vigoare Primăria Comunei Berteștii de Jos prelucrează datele cu caracter personal ale petenților, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, reglementate de legislaţia în vigoare.

Datele colectate nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop și sunt păstrate pe o perioadă determinată/nedeterminată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CĂTRE CINE POATE DEZVĂLUI PRIMĂRIA COMUNEI Berteștii de Jos DATELE CU CARACTER PERSONAL

Primăria Comunei Berteștii de Jos poate dezvălui datele cu caracter personal , la cerere către următoarele categorii de destinatari: autorități judecătorești, autorități publice centrale și locale sau alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Dreptul la informare dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către Primăria Comunei Berteștii de Jos

Dreptul de acces dreptul de a obține de la Primăria Comunei Berteștii de Jos confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt / nu sunt prelucrate de către aceasta

Dreptul la rectificare dreptul de a obține rectificarea datelor incorecte, precum și completarea datelor incomplete

Dreptul la ştergere ( dreptul de a fi uitat ) dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal

Dreptul la portabilitatea datelor dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată,folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Primăria Comunei Berteștii de Jos către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale

Dreptul la opoziție dreptul de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata - inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

Dreptul de a se adresa instanțelor de judecata sau Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal dreptul de a se adresa A.N.S.P.D.C.P. sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încălcatePentru mai multe relaţii, vă puteţi adresa responsabilului instituției pentru prelucrarea datelor, prin e-mail la adresa bertestiidejos@br.e-adm.ro sau puteți depune o cerere scrisa la sediul Primăriei Comunei Berteștii de Jos din localitatea Berteștii de Jos, str. Principala nr.27, jud. Brăila.

Responsabil Protecția datelor cu caracter personal

Tel. 0239699909

Mail: bertestiidejos@br.e-adm.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fisierele cookies

 

Primăria Comunei
Berteștii de Jos județul Brăila

Contact
phone-handsetcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram