RAPOARTE DE ACTIVITATE CONSILIERI LOCALI PE ANUL 2021

BRATU VASILE

BURLACU VIORICA

CARAMAN MARIA

CERCHIA DUMITRU

DRAGULIN GHEORGHITA

GHEORGHE CONSTANTA-CERASELA

GHEORGHITA ROBERT-MUGUREL

GURGU IONEL

IONITA CORNEL

NEGULESCU VALERIA-NICOLETA

STANESCU COSTEL

VASILE FANICA

 

RAPOARTE DE ACTIVITATE CONSILIERI LOCALI PE ANUL 2019

  1. BURLACU STAN

     2. GHEORGHE CONSTANȚA-CERASELA

     3. GURGU IONEL

     4. POPA ELENA

     5. VASILE FĂNICĂ

     6. GHEORGHIȚĂ ROBERT-MUGUREL

      7.  GHEORGHIȚĂ ALEXANDRINA

RAPOARTE DE ACTIVITATE CONSILIERI LOCALI – 2018

BAICU ALEXANDRU

BURLACU STAN

VASILE FĂNICĂ

PREDA MARIAN

POPA ELENA

IONIȚĂ CORNEL

GURGU IONEL

GHEORGHIȚĂ ROBERT-MUGUREL

GHEORGHE CONSTANȚA CERASELA

CERCHIA DUMITRU

ILIE MARIAN

GHEORGHIȚĂ ALEXANDRINA

CHELU GEORGIAN-ADRIAN

 

 

RAPOARTE DE ACTIVITATE CONSILEIRI LOCALI ANUL 2017

VASILE FĂNICĂ

ILIE MARIAN

GURGU IONEL

GHEORGHIȚĂ ROBERT-MUGUREL

GHEORGHIȚĂ ALEXANDRINA

GHEORGHE CONSTANȚA-CERASELA

CHELU GEORGIAN-ADRIAN CERCHIA DUMITRU

BURLACU STAN

BAICU ALEXANDRU

CERCHIA DUMITRU

POPA ELENA

RAPOARTE DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 CONSILIERI LOCALI